Met z’n tweeën

Coconot 2 aug

De eerste werkweek zit er weer op. ‘s Zaterdagavond, gevierd dat Theo weer een kroonjaar kan bijschrijven. Voor ons betekent het dat we al halverwege Friesland zijn …

We slapen dan ook op de boot om zondag’s van een prachtige dag te genieten. Zon en wind. We varen via Earnewâld naar Grou waar we meerdere malen de Sitebuorster Ie op en neer zeilen. Dan zakken we weer rustig af naar Warten. Een prachtige dag achterlatend.